Dòng Tiền – Vốn Hoá – Sự Bốc Hơi!

Dòng Tiền – Vốn Hoá – Sự Bốc Hơi!

Mình sẽ viết 1 cách đơn giản nhất để mọi người hiểu được bản chất. Tư tưởng viết bài là: Bình dân học vụ nhưng đầy đủ dễ hiểu. Bởi vì đa phần mọi người không phải dân trong ngành, viết những lý thuyết trừu tượng, cao siêu cũng không để làm gì.
LET’S GO!
—————-
1. Đầu tiên, 1 số khái niệm cơ bản cần biết trước nhỉ:
– Vốn hoá 1 đồng coin: lấy giá của nó nhân với tổng số coin đang lưu hành.
– Dòng tiền chảy vào thị trường: là tổng số tiền (tiền mặt, chuyển khoản…) được các trader sử dụng để mua coin.
—————-
2. Để cho đơn giản, giả sử thị trường coin gồm có 3 cá nhân: Mình, Bạn, và 1 người tên là A. Và thị trường Coin chỉ có duy nhất 1 đồng coin là BTC (đại diện cho toàn bộ thị trường) với tổng số là 10BTC. Trong đó:
– Mình có: tiền mặt
– Bạn có: tiền mặt
– A có: 10 BTC
=> Đầu tiên, khi chưa có bất kì 1 giao dịch nào, tổng vốn hoá thị trường coin bằng 0. (Lấy 10BTC * 0 = 0)
—————-
***Bước 1, bạn gặp gỡ A và bảo: cho tao mua 1 BTC, tao sẽ trả 100$, A đồng ý và giao dịch được diễn ra. Khi đó:
– Tổng dòng tiền được đẩy vào thị trường là: 100$ (chính là tiền của bạn đưa cho A)
– Tuy nhiên, bạn hãy xem nha, vốn hoá thị trường coin bây giờ là: 100*10 =1000$
Ồ, hay chưa. Chỉ 1 dòng tiền 100$ đã tạo nên 1 thị trường với mức vốn hoá là 1000$. Tại sao lại như vậy? Khi bạn mua 1BTC của A với giá 100$, do 9 đồng BTC còn lại mà A đang sở hữu nó giống hệt 1 đồng BTC mà A vừa bán cho bạn, vì vậy, nó cũng mặc định được định giá là 100$.
=>Kết luận 1: Một dòng tiền nhỏ có thể tạo nên 1 thị trường với vốn hoá rất lớn.
—————-
***Bước 2: A gặp khó khăn do đại dịch, cần tiền. A gặp mình và bảo: Tao bán cho mày 1BTC với giá 90$. Mình đồng ý. Khi đó:
– Tổng dòng tiền đã đẩy vào thị trường: 100+90 =190$
– Tuy nhiên, bạn hãy xem nha, vốn hoá thị trường coin bây giờ là: 10BTC*90$ =900$
– Ồ hay chưa kìa. Trước khi A gặp mình, thị trường coin có vốn hoá 1000$ cơ mà. Bây giờ có thêm 1 dòng tiền 90$ đổ vào thị trường, dòng tiền tăng lên, ấy vậy mà vốn hoá toàn thị trường lại tụt từ 1000$ xuống còn 900$.
=> Vốn hoá giảm từ 1000$ về 900$, tức “bốc hơi” 100$.
=> 1BTC mà bạn đang sở hữu, trước kia phải mất 100$ để mua, bây giờ giá trị chỉ còn là 90$. Bốc hơi mất 10$.
=>Kết luận 2:
– Dòng tiền đổ vào thị trường tăng lên, không phải lúc nào cũng làm tổng vốn hoá thị trường tăng lên theo.
– Thị trường bốc hơi 100$, tuy nhiên chẳng có bất kì 1 đồng coin hay 1$ tiền mặt nào mất đi cả. Vẫn 10 BTC ở đó (A có 8, bạn có 1, mình có 1), dòng tiền cũ vẫn là 100$ và tổng dòng tiền mới bây giờ vẫn là 190$ vẫn ở đó (do A cầm).
– Cái mất đi ở đây chính là niềm tin về giá của BTC bị mất đi. Trước kia cả 3 người đồng ý giá BTC là 100$, bây giờ phải chấp nhận giá BTC chỉ là 90$. Từ đây bạn đã hiểu khái niệm “Bốc hơi” nghĩa là gì rồi đó.
– Tài sản của bạn bị bốc hơi 10$. Nhưng khoan đã, bạn hãy xem lại xem, bạn có mất đi cái gì không? Cho dù mình và A có mua bán BTC giá bao nhiêu đi chăng nữa, thì trong ví của bạn vẫn còn nguyên tài sản là 1BTC cơ mà. Cái mất đi ở đây chỉ là 1 cảm giác mất mát về giá mà thôi => Chưa bán là chưa lỗ nha.
—————-
***Bước 3: Mình và bạn chán chơi coin rồi. Cho nên mình và bạn ngồi lại với A và thống nhất: A sẽ mua lại 2 BTC của mình và bạn với giá 80$ cho mỗi 1 BTC. Sau khi mua xong, nghỉ ko mua bán gì nữa và cho thị trường sập.
Khi đó, mình nhận lại: 80$, bạn nhận lại 80$, riêng A nhận về 2BTC (nâng tổng số BTC của A lên thành 10BTC như ban đầu), nhưng bây giờ trong túi của A vẫn còn dư 30$
Sau khi kết thúc cuộc chơi, A thu về 10BTC và 30$. Bạn thu về 80$ (mất 20$). Mình thu về 80$ (mất 10$).
=>Kết luận 3:
– Không quan trọng giá coin lúc ban đầu mua giá bao nhiêu và sau cùng bán giá bao nhiêu, dòng tiền đi vào bao nhiêu thì sẽ đi ra đúng bấy nhiêu. Thị trường nó chỉ có chức năng thu hút những nguồn tiền mới đổ vào, rồi tiến hành phân phối lại các khoản tiền đó theo tỉ lệ khác nhau giữa các trader mà thôi, chứ bản thân nó không có chức năng in ra thêm tiền. Nếu không có nguồn tiền mới đổ vào thì mãi mãi 190$ sẽ chỉ là 190$. Thằng nào bảo thị trường coin tạo ra được tiền tệ, thằng đó là thằng ngu hoặc là mất dạy mị dân.
– Số tiền lỗ của mình và bạn chính bằng số tiền lãi của A. Đây chỉ là 1 cuộc chơi có tổng bằng 0.
 
Nguồn: Nguyễn Mộc Uyển Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *